Wachttijd

De FortaGroep probeert binnen 14 dagen na aanmelding een intake aan te bieden. De behandeling start binnen een week na de intake. Klik hier voor de huidige wachttijd.

Vergoeding

Alle activiteiten die wij binnen onze zorgprogramma's bieden worden door uw zorgverzekeraar dan wel gemeente vergoed. Wij hebben een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig plus uw verzekeringsgegevens, BSN (burgerservicenummer) en een geldig identiteitsbewijs. Ons secretariaat helpt u hierbij. Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Dit is het maximumbedrag dat uw zorgverzekeraar rekent voor alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Dit komt bovenop een eventueel vrijwillig eigen risico dat u heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar.

Niet verschijnen op een afspraak

Bent u verhinderd voor uw afspraak? Dan vragen wij u om dit minimaal 48 uur van te voren telefonisch (010 - 450 4071) of per e-mail af te zeggen bij ons centraal secretariaat. Vermeld in uw e-mail altijd uw naam, geboortedatum, telefoonnummer, datum en tijdstip afspraak. 

Wij vragen u zorgvuldig met afspraken om te gaan en deze alleen in uiterste gevallen af te zeggen. Omzetten naar beeldbellen is altijd mogelijk. 

Let op: Wanneer de afspraak minder dan 48 uur van te voren wordt geannuleerd of verplaatst of je niet op de afspraak verschijnt worden er kosten in rekening gebracht als vergoeding voor de schade. Meer informatie is na te lezen op onze website bij vergoedingen.

Diagnostiek en behandeling

Een intake bij de FortaGroep bestaat uit twee gesprekken met doorgaans twee verschillende psychologen. Zo krijgen wij een optimaal beeld van uw klachten. Indien noodzakelijk volgt een gesprek met een arts of psychiater. Wij vragen u om een aantal vragenlijsten in te vullen. Soms is meer uitgebreid persoonlijkheids- en/of intelligentie-onderzoek nodig. Op grond van de bevindingen wordt een diagnose gesteld en een behandelplan opgesteld. Voor aanvang van de behandeling wordt uw instemming met het behandelplan gevraagd. Wij meten het behandeleffect middels een ROM-vragenlijst die u vooraf, tussentijds en bij beëindiging van uw behandeling invult.   

Bereikbaarheid

De FortaGroep is tijdens kantoortijden van 08:30-16:30 bereikbaar. Buiten deze tijden verwijzen wij u voor spoedzaken naar uw huisarts.

Afspraken buiten kantoortijden

Behandelafspraken buiten kantoortijden zijn in overleg beperkt beschikbaar.

MijnFortaGroep

U kunt u uw persoonlijke dossier online inzien via MijnFortaGroep. U ontvangt een e-mail van helpdesk@fortagroep.nl om uw account te activeren. Op het gebruik van MijnFortaGroep zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Cliëntenraad

De directie van de FortaGroep wordt geadviseerd door de cliëntenraad. Deze raad is een adviesorgaan zoals voorgeschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De cliëntenraad ondersteunt de directie door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over zaken als praktijkhuisvesting, behandelmethodes, bejegening, uitbreiding van het behandelaanbod, nieuwe doelgroepen en toegankelijkheid. Klik hier voor meer informatie over de cliëntenraad.

Klachten

Wij doen ons uiterste best voor een uitstekende kwaliteit van onze dienstverlening. Onverhoopt is het toch mogelijk dat uw behandeltraject niet naar wens verloopt. Bent u niet tevreden, of heeft u suggesties voor verbetering? Laat het ons weten. U kunt uw klacht of suggesties schriftelijk indienen. Het klachtenreglement van de FortaGroep is te downloaden via onze website of kosteloos op te vragen via het secretariaat van een vestiging.

Klachtencommissie FortaGroep
T.a.v. Dina Jongenengel, ambtelijk secretaris
Westblaak 94, 3012 KM Rotterdam

Klik hier voor het klachtenregelement.