Planning = realisatie

U wordt voor de intake of start van uw behandeling geïnformeerd hoe laat de afspraak begint en hoelang deze duurt. De FortaGroep declareert de geplande duur van uw afspraak bij uw zorgverzekeraar. Dit heet planning = realisatie. Mocht uw afspraak 15 minuten langer of korter duren, dan passen wij de tijdsduur van uw afspraak aan. Dit geldt niet wanneer de afspraak meer dan 15 minuten later begint door onverhoopte vertraging van uw kant of meer dan 15 minuten korter duurt als u onverwacht eerder weg moet. 

Intake afspraken bij de Fortagroep duren 60 minuten. Behandelafspraken variëren tussen de 45, 60 en 90 minuten. Een afspraak voor een diagnostisch onderzoek kan variëren tussen de 30 en 180 minuten. Dit wordt voorafgaand met u afgestemd.

U ontvangt ruim van te voren (72u) voor intakegesprekken, behandelafspraken of onderzoeksafspraken een geautomatiseerd sms bericht om u aan de afspraak te herinneren. Bij afspraken welke minder dan 72 uur van te voren zijn gepland of verplaatst, krijgt u geen sms reminder. 

Eigen risico

Uw intake en behandeling bij de FortaGroep worden door uw zorgverzekeraar verrekend met uw openstaande eigen risico. Het wettelijk eigen risico wordt ieder jaar vastgesteld en gaat elk kalenderjaar vanaf 1 januari opnieuw in. In 2022 is het eigen risico €385,-. Dit is het maximumbedrag dat door uw zorgverzekeraar berekend wordt over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Dit komt bovenop een eventueel eigen risico dat u heeft afgesproken met uw verzekeraar. 

Wilt u vooraf meer informatie, dan kunt u contact met ons opnemen via 010-4504071 of zie de Factsheet Eigen Risico.

Kind- en Jeugd-behandelingen worden tot de 18de verjaardag vergoed door uw gemeente. Hiervoor geldt geen eigen risico.  

Zorgcontracten

Jaarlijks sluit de FortaGroep met alle verzekeraars zorgcontracten af. Zo ook in 2023. Heeft u een zorgverzekering bij een zorgverzekeraar waarmee de overeenkomst met de FortaGroep nog niet is afgesloten? Ook dan zijn uw kosten nooit hoger dan het verplicht eigen risico en evt afgesloten vrijwillig eigen risico. U kunt u dus zonder extra financiële risicoś ook dit jaar bij ons in zorg komen.

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is het financieringsstelsel van de GGZ verandert en wordt dit het zorgprestatiemodel genoemd. Aan de inhoud en kwaliteit van onze zorg is niets veranderd, wel de manier waarop de zorg wordt gedeclareerd. U ontvangt maandelijks een overzicht van de afspraken en kosten die door ons bij uw zorgverzekeraar zijn gedeclareerd. Er worden verschillende kosten gerekend voor het type behandeling dat u ontvangt. Dit kan bijvoorbeeld een intake of onderzoek zijn (diagnostiek) of een behandelgesprek of e-health (behandeling). Denk bijvoorbeeld aan een brief of e-mail die u van uw behandelaar ontvangt. Voor de verschillende beroepen binnen de GGZ wordt een verschillend tarief berekend.  Zie hier de vastgestelde tarieven voor GGZ-zorg in 2022.

Voor meer informatie, zie de Patiëntfolder Zorgprestatiemodel. Heeft u nog vragen over wat het zorgprestatiemodel verder voor u betekent, neem dan contact op met uw verzekeraar.

In dit filmpje wordt alles over het zorgprestatiemodel nog eens duidelijk uitgelegd:

Zorgvraagtypering

De zorgvraagtypering geeft informatie over de intensiteit van uw zorgvraag en wordt gebruikt bij het opstellen van de duur van een behandelplan. Uw regiebehandelaar stelt de zorgvraagtypering bij aanvang van uw behandeling vast met een standaard vragenlijst, de HoNOS+. Bij grote veranderingen gedurende uw behandeling wordt de zorgvraagtypering opnieuw vastgesteld. Ook wanneer uw behandeling langer dan 365 dagen duurt, wordt de zorgvraagtypering opnieuw uitgevoerd.

De zorgvraagtypering heeft geen invloed op de inhoud van de behandeling, die wordt samen met u opgesteld in het behandelplan. 

De zorgvraagtypering bepaalt niet de prijs van de behandeling. Toch is het een verplichting dat de zorgvraagtypering op de factuur staat van de behandeling die wij naar uw zorgverzekering sturen. 

Wij zijn verplicht tot het aanleveren van gegevens afkomstig uit de zorgvraagtypering aan uw zorgverzekeraar en de NZA, tenzij u bezwaar maakt middels een Privacyverklaring. Heeft u deze verklaring samen met uw regiebehandelaar ingevuld en ondertekend, dan leveren wij deze gegevens niet aan.

Heeft u vragen, stel ze gerust aan uw (regie)behandelaar.

Niet verschijnen op een afspraak

Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat het ons uiterlijk 48 uur van te voren weten. Buiten kantoortijden kunt u annuleren door een e-mail te sturen. De e-mailadressen vindt u op de contactpagina.
Wanneer u niets laat weten dan neemt de behandelaar telefonisch contact met u op. Als de behandelaar u niet kan bereiken krijgt u schriftelijk bericht (brief of email). Indien u geen afspraken meer heeft staan, verzoeken wij binnen twee weken te reageren. Uw dossier wordt afgesloten als u niet reageert, tweemaal niet op een afspraak verschijnt of tweemaal binnen 48 uur afbelt.

Bij te laat afbellen of niet verschijnen, ook vanwege ziekte, wordt €50,- per gemist behandelconsult en €100,- per gemiste intake- of onderzoeksafspraak in rekening gebracht. Voor het missen van een tussen-, of eindevaluatie of groepsafspraak brengen wij €25,- in rekening. Dit betreft een vergoeding voor de geleden schade.