De FortaGroep is een servicegerichte organisatie. Wij bieden een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige behandeling bij psychische en psychiatrische klachten.

Er wordt gebruik gemaakt van de meest recente wetenschappelijk bewezen behandelmethoden. De FortaGroep biedt medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen binnen een positieve werkomgeving.

Visie

De geestelijke gezondheidszorg ontwikkelt zich naar een gereguleerde markt waarbij de keuze van de cliënt centraal staat. Kwaliteit van zorg en service zijn hierbij belangrijk. Samenwerking tussen zorgaanbieders en verzekeraars is belangrijk om de kwaliteit van zorg te garanderen. Regelmatig overleg en duidelijke informatievoorziening is onze kracht. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om psychologische zorg betaalbaar te houden. De organisatievorm van de FortaGroep maakt het mogelijk om in deze ontwikkelingen te excelleren.

Missie

De FortaGroep biedt de beste behandeling bij psychische en psychiatrische klachten binnen een service concept. Wij streven naar maximale tevredenheid en efficiëntie.

Dichtbij

Ons servicegericht zorgaanbod wordt snel en toegankelijk zo dicht mogelijk bij onze cliënten gebracht. Dit doen wij door de behandelingen vanuit kleine praktijken in of dicht bij de huisartsenpraktijk aan te bieden. Wij streven naar een minimale wachtlijst.

Samenwerkingen

De FortaGroep onderscheidt zich in het regionale GGZ landschap met een divers aanbod en tevreden cliënten, huisartsen, verwijzers, zorgverzekeraars en gemeenten. Samenwerking met partners, zoals: andere GGZ aanbieders, ziekenhuizen en huisartsen in de regio is, van essentieel belang om de juiste zorg te bieden aan onze cliënten. De FortaGroep werkt intensief samen met andere GGZ aanbieders, ziekenhuizen en huisartsen in de regio.

 

Huisartsen

De FortaGroep heeft een hechte samenwerking met huisartsen. Met een brede groep huisartsen zijn afspraken gemaakt over praktijkondersteuning en het gebruik van vragenlijstonderzoek alsmede over verwijzing, terugverwijzing, consultatie en de inzet van e-health. Deze samenwerking is geformuleerd in overeenkomsten met onder andere de zorggroepen IZER en Zorg op Noord. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via pohggz@fortagroep.nl

 

Therapieland

In november 2017 is de samenwerking tussen de FortaGroep en Therapieland gestart. Door deze fijne samenwerking kunnen steeds meer cliënten gebruik maken van e-health. Therapieland schreef een artikel over de samenwerking waaruit helder wordt hoe de samenwerking wordt vormgegegeven en wat de visie van beide partners op e-health is. U vindt dit artikel op therapieland.nl/zorgaanbieder/nieuws/e-health-doen/

 

Hieronder vindt u links naar de websites van instellingen waar we mee samenwerken: