Verschijnselen

Bij EMDR wordt iemand gevraagd zich te concentreren op de traumatische gebeurtenis en tegelijkertijd is er sprake van een afleidende prikkel. Er komt dan een associatieproces op gang waarin iemand beelden, gedachten en gevoelens ervaart die kunnen samenhangen met het trauma maar ook over heel andere dingen kunnen gaan. Het resultaat is dat de herbelevingen afnemen of verdwijnen en dat iemand met aanzienlijk minder spanning en angst kan terugdenken aan de traumatische gebeurtenis.

Andere vormen van therapie

Ook bieden wij andere vormen van therapie aan. Hieronder vindt u een overzicht van deze vormen van therapie. Onze werkwijze toetsen we voortdurend aan de meest recente inzichten in het vakgebied.