Denken in schema’s

Binnen de FortaGroep bieden wij op indicatie kortdurende individuele schematherapie aan. Jaarlijks starten wij twee groepen voor kortdurende groepsschematherapie op Rotterdam Alexander. De behandelvorm wordt niet op alle locaties gegeven, vraag het betreffende secretariaat naar de mogelijkheden. Bij ernstige en/of langdurige klachten volstaat een kortdurende behandeling niet.

Mensen ontwikkelen op basis van aanleg en ervaringen overtuigingen over zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Wanneer mensen schadelijke ervaringen opdoen in hun jeugd worden de denkschema’s hierdoor gekleurd. Dit blijft bestaan als deze mensen volwassen zijn omdat de schema's nooit gecorrigeerd worden. Deze kloppen niet meer en leiden tot selectie en vervormingen van informatie omdat mensen geneigd zijn zichzelf en de wereld om zich heen op zo'n manier waar te nemen dat de schema’s bevestigd worden. Deze onaangepaste schema’s zorgen voor problemen.

Werking van schema’s beïnvloeden

Schematherapie probeert de werking van onaangepaste schema’s minder sterk te maken waardoor de cliënten minder klachten ervaren en niet helpend gedrag in relaties met anderen leren veranderen. De schematherapie gebruikt cognitief gedragstherapeutische technieken maar ook technieken uit andere therapiestromingen.

Zo ben ik nou eenmaal

Problemen ontstaan door onvoldoende aanpassing in de relatie met anderen, door communicatieproblemen met anderen, door de manier waarop problemen worden aangepakt en door de manier waarop met stress wordt omgegaan. Dit leidt tot vicieuze cirkels van denken en doen waar mensen – zonder het zich bewust te zijn – in vast zijn komen te zitten. Deze manier van denken en doen wordt door iemand gezien als onderdeel van zichzelf: "zo ben ik nou eenmaal".

Andere vormen van therapie

Ook bieden wij andere vormen van therapie aan. Hieronder vindt u een overzicht van deze vormen van therapie. Onze werkwijze toetsen we voortdurend aan de meest recente inzichten in het vakgebied.