Angst

Het zorgprogramma Angst is ontwikkeld voor mensen bij wie angstklachten het dagelijks leven in de weg staan. De FortaGroep biedt behandelingen voor de volgende angstklachten: paniek, hypochondrie (ziektevrees), dwangklachten, gegeneraliseerde angst, traumaklachten en sociale angst..

Lees meer

Depressie

Iedereen is wel eens een tijdje somber of verdrietig. Bijvoorbeeld na een grote teleurstelling of een ingrijpende gebeurtenis. Meestal duren deze momenten niet langer dan enkele uren of dagen. We spreken in dat geval niet gelijk van een depressie. Als de somberheid aanhoudt kan er wel een depressie zijn. Voor depressie biedt de FortaGroep verschillende behandelingen.

Lees meer

Persoonlijkheidsproblematiek

Persoonlijkheid is alles wat iemand uniek maakt als persoon: eigenschappen, karaktertrekken en gedrag. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn vastgelopen in het dagelijks leven, ervaren op meerdere levensgebieden problemen waaronder vaak in hun sociale contacten. Zij hebben daar enorme last van en de klachten zijn vaak wisselend. Voorbeelden zijn angsten, depressiviteit, emotionele instabiliteit en impulsiviteit. Hiervoor bieden wij verschillende behandelingen.

Vroeger werd er gedacht dat er weinig aan persoonlijkheidsproblematiek kon worden gedaan. Vandaag laat onderzoek zien dat persoonlijkheidsproblematiek wel degelijk te behandelen is. Cognitieve gedragstherapie draagt aantoonbaar bij aan het verminderen van klachten en aan het beter functioneren van mensen met persoonlijkheidsstoornissen.

Het kan zijn dat u reeds verschillende behandelingen heeft geprobeerd. Dit doet vermoeden dat een langere of intensievere behandeling nodig is of dat voorafgaande aan een behandeling diagnostische onderzoek wenselijk is om duidelijkheid te krijgen over de klachten. In onze intake maken wij een inschatting of uw problematiek behandeld kan worden middels ons behandelaanbod. Bij de FortaGroep behandelen we persoonlijkheidsproblematiek kortdurend en (voornamelijk) met cognitieve gedragstherapie. Op enkele locaties wordt schematherapie gegeven, vraag dit na bij de locatie.

Lees meer

Posttraumatische Stressstoornis

Mensen die een traumatische of (levens)bedreigende situatie hebben meegemaakt, kunnen een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) ontwikkelen. Voor PTSS biedt de FortaGroep verschillende behandelingen.

Lees meer

Somatisch-symptoom Stoornis

Psychische druk kan vele lichamelijke klachten geven zoals vermoeidheid, pijn, maag/darmproblemen, seksuele klachten, of andere aanhoudende klachten. Een lichamelijke oorzaak is niet aantoonbaar maar de klachten geven u wel veel last.

Lees meer

Psychische klachten bij Kind & Jeugd

Natuurlijk kunnen ook kinderen en jongeren psychische klachten hebben. Dit kan naar voren komen in bijvoorbeeld leerproblemen, opvoedingsproblemen of problemen in contact met andere kinderen en jongeren. Voor kinderen en jongeren is er een andere aanpak nodig dan bij volwassenen. Hiervoor heeft Forta Jeugd zorgprogramma's ontwikkeld.

Lees meer

FortaGroep de Vruchtenburg: psychologische behandeling voor mensen met kanker en hun naasten

Bij FortaGroep de Vruchtenburg kunnen mensen die psychisch vastlopen in het omgaan met kanker terecht. Niet alleen mensen die zelf kanker hebben (gehad), maar ook hun naasten kunnen in zorg komen bij een van onze gespecialiseerde teams in Rotterdam en Leiden. Ongeacht de aard of de fase van de ziekte. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw situatie kunt u door uw huisarts of medisch specialist verwezen worden voor basis of gespecialiseerde GGZ. 

Voor reguliere ggz bent u welkom op een van onze andere behandellocaties.

Lees meer

Andere vormen van therapie

Ook bieden wij andere vormen van therapie aan. Hieronder vindt u een overzicht van deze vormen van therapie. Onze werkwijze toetsen we voortdurend aan de meest recente inzichten in het vakgebied.